Hvad gør vi ved algevækst på juletræer? Kan rodoptagning sikre et godt plantebed uden rodfordærver?

Det var nogle af de faglige emner, der blev taget fat om, da Skovdyrkerforeningen Midt holdt markvandring hos Kurt Karlsen ved Lemming nord for Silkeborg. Han har 50 hektar med juletræskulturer.

Knap 100 medlemmer deltog i arrangementet, og de kom igennem en række forskellige kulturer, hvor der blev delt erfaringer og diskuteret faglige udfordringer.

Kurt Karlsen demonstrerede blandt andet formklipning med sin motorhækklipper, og han delte ud af sine erfaringer med stabklipning med egen maskine.

Alger

En af aftenens faglige udfordringer var algeproblematikken. Kurt Karlsen viste en salgskultur, som har været hårdt ramt.

– Kulturen her er smal og har ligget langs et skovareal. Kulturen var hårdt ramt af alger i høsten 2017. Vi valgte at tage fat om problematikken ved at vaske træerne med højtryksrenser. Det var et stort arbejde, men det lod sig gøre og træerne blev rene, fortalte Kurt Karlsen.

Fra Skovdyrkerforeningen Midt supplerede skovfoged Henning Post med sine anbefalinger til at undgå alger.

– Det vigtigste og det bedste man kan gøre er faktisk at forebygge. Sørg for luft og lys omkring træerne. Tynd ud i kulturen og få skrot væk, lød skovfogedens råd.

Derudover gjorde han opmærksom på det nye middel Top Gun, som er tilladt til mindre anvendelse.

– Det er et kontaktmiddel, og algerne skal rammes. Det kræver meget vand. Algerne dør, men de døde alger er længe om at falde af, forklarede han til de fremmødte medlemmer.

Rodoptagning

I løbet af aftenen blev der også diskuteret rodoptagning inden plantning for at undgå svampeangreb i den nye kultur. Det er der lavet på forsøgsbasis i en kultur hos Kurt Karlsen, som deltagerne blev præsenteret for.

I foråret 2016 blev der udført rodoptagning her i kulturen og arealet blev tømt for skrot, forklarede juletræsdyrkeren.

Arealet blev plantet til i foråret 2016 og skovfoged Henning Post er tilfreds med resultatet.

– Det har sikret et godt plantebed uden rodfordærver. Vi ser ingen svampeangreb, fortalte han.

Erfaringsudvekslingen fortsatte i maskinhuset, hvor aftenen sluttede med øl, vand og grillpølser
Skovdyrkerkalenderen

12. oktober 2023 15:00
Sorteringsmøde pyntegrønt

24. oktober 2023 17:30
Generalforsamling og regionalt medlemsmøde i Skovdyrkerne Midt

Se alle aktiviteter

Din lokale forening

Skovdyrkerforeningen Midt

Parallelvej 9a

8680 Ry

Tlf: +45 86 89 32 22

CVR-nr. 38 67 78 10

midt@remove-this.skovdyrkerne.dk

Kristian Løkke Kristensen

Skovrider

Mobil 61 67 68 91

Michael Hauberg Lehrmann

Forstfuldmægtig

Mobil 24 21 49 75

Bent W. Nielsen

Bent W. Nielsen

Skovfoged

Mobil 20 30 73 60

Christoffer Nikolajsen

Christoffer Nikolajsen

Skovfoged

Mobil 40 34 34 66

Jens Julius Larsen

Jens Julius Larsen

Skovfoged

Mobil 23 99 44 45

Kai Boisen

Kai Boisen

Skovfoged

Mobil 23 29 46 61

Klaus Lindhardtsen

Klaus Lindhardtsen

Skovfoged

Mobil 20 20 61 30

Mads Beck Enemark

Skovfoged

Mobil 23 44 44 99

Mikkel Gandrup

Skovfoged

Mobil 24 89 45 77

Peter Sejr

Peter Sejr

Skovfoged

Mobil 23 48 35 45

René Nielsen

René Nielsen

Skovfoged

Mobil 21 76 93 93

Simon Kortnum Fabricius

Simon Kortnum Fabricius

Skovfoged

Mobil 31 15 33 05

Søren Børsting

Søren Børsting

Skovfoged

Mobil 21 70 78 83

Thomas Nygaard Kristensen

Skovfoged

Mobil 23 99 44 46

Birte Kalstrup

Bogholder

Mobil 86 89 32 22

Kirsten Leth Reusing

Bogholder

Mobil 86 89 32 22

Johanne Biering

Elev

Mobil 61 20 66 20

Skovdyrkerne

Sekretariatet

Parallelvej 9A

8680 Ry

info@remove-this.skovdyrkerne.dk

CVR-nr. 82 28 90 11

Jyske Bank 7560 – 1007943

Kontakt

Viden om

Om Skovdyrkerne

TYPO3 CMS

Cookies på Skovdyrkerne.dk

Når du besøger Skovdyrkerneshjemmeside anvender vi cookies til at registrere, hvad vores kunder ser på hjemmesiden.

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies.Læs mere.

Luk


Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne