Følgende stod at læse på Konkurrencestyrelsens hjemmeside i dag, den 24.9.2009:

‘Østre Landsret har i dag idømt Dansk Juletræsdyrkerforening en bøde på 400.000 kroner for overtrædelse af konkurrenceloven, det er en fordobling af byrettens dom på 200.000 kroner. Juletræsdyrkerforeningens direktør er uændret idømt en personlig bøde på 15.000 kr.

‘Vi er tilfredse med, at Landsretten har skærpet byrettens dom i sagen mod Dansk Juletræsdyrkerforening og foreningens direktør. Skærpelsen understreger endnu en gang, at brancheforeninger ikke må påvirke medlemmernes priser. Det hæmmer konkurrencen og er derfor forbudt. Og i denne sag kan det betyde højere priser for alle danskere, der køber juletræer’, forklarer Peter Langkjær kontorchef i Konkurrencestyrelsens center for karteller og forvaltning.

Dansk Juletræsdyrkerforening har bl.a. offentliggjort en kalkulationsvejledning, holdt møder om priser og vejledt sine medlemmer om, hvordan priserne skulle se ud i fremtiden, for på den måde at undgå at medlemmerne underbød hinanden.’

Juletræsdyrkerforeningen udtaler i anledning af dommen:

‘Vi er kede af dommen, fordi den siger, at vi har overtrådt konkurrencereglerne – og det har aldrig været vores hensigt. For prisdannelsen på juletræer sker på det europæiske marked, og vore medlemmer har kun få procent af dette marked, så selvom vi skulle ønske det, ville det være umuligt for os at styre prisdannelsen i Europa’. Det siger formanden for Dansk Juletræsdyrkerforening, gårdejer Henrik Nissen. ‘Vi har ikke i vor vildeste fantasi drømt om, at vor lille forenings nyhedsbrev til medlemmerne om, at vi forventede, at priserne ville stige, kunne opfattes som en prisvejledning og opfordring til at uniformere priserne på juletræer ved handel mellem producent og grossist.’

Andelsbevægelsen forbudt?

Dommen fastslår, at det ikke mere er lovligt for en gruppe af småproducenter at slå sig sammen i en (branche)forening, som man beder rådgive sig om produktion og afsætning. Producenterne skal stå ene, og må ikke kommunikere med hinanden – hverken direkte eller via en sammenslutning, hverken formelt eller uformelt. I hvert fald ikke om deres afsætning.

Det er interessant, at vi gennem vor ulandsbistand hjælper fødevareproducenter i den tredje verden til at organisere sig i kooperativer. Herved undgår man, at de små producenter bliver tromlet af stærke opkøbere. De fineste af disse samarbejder har fået navnet ‘Fair Trade’. Det er vi gode til, fordi vi har erfaringer fra vor egen andelsbevægelse. Efter den ovennævnte dom kunne man spørge, hvordan andelsbevægelsen er blevet til herhjemme – det havde i hvert fald ikke kunnet lade sig gøre under den nuværende konkurrencelovgivning.

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne