Landsretten har tidligere kendt Dansk Juletræsdyrkerforening skyldig i en overtrædelse af konkurrencelovgivningen. Forbrydelsen har bestået i en vejledning af medlemmerne omkring markeds- og prisforhold i branchen.

Anklagemyndigheden ankede bødestørrelsen til Højesteret, hvor den som sagt blev skærpet. Foreningen blev dømt sammen med Foreningen af Danske Busvognmænd, der har anbefalet deres medlemmer at hæve priserne. Taksten var i de to sager den samme.

Juletræsdyrkerforeningen udtaler efter dommen, at den er ‘helt ude af proportioner’, blandt andet fordi foreningen ingen indflydelse har haft på prisdannelsen i markedet (et synspunkt, som domstolene har accepteret). Man mener, at ‘konkurrenceloven må laves om – eller at konkurrencestyrelsen og domstolene må besinde sig’.

Dommene har i hvert fald vist, at det er vanskeligt -tæt på umuligt -at være brancheforening under den gældende konkurrencelovgivning. Lovgiverne ønsker tilsyneladende, at de mange små producenter skal presses mest muligt i pris af de få stærke opkøbere – i håb om, at dette i den sidste ende giver lavere forbrugerpriser. Det er således tilsyneladende ulovligt for de små producenter ‘at samle sig’ og købe enfælles rådgivning om blandt andet den gunstigste markedsadfærd.

Også det træproducerende skovbrug har været i konkurrencemyndighedernes kikkert. Her undgik man en dom ved at indgå en aftale med konkurrencestyrelsen, der kraftigt begrænsede mulighederne for at informere skovejerne om træmarkedet.

Omkvædet synes at være: Al magt til forbrugerne (= vælgerne).

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger

By: Per Hilbert

Nyheden er skrevet af:

Per Hilbert

Skovrider emeritus