Skovfoged Henning Post startede med at fortælle om sæson 2016, og om hvilke tiltag foreningen gør med henblik på sæson 2017. Vores afsætningsselskab Green Product har de seneste par år lagt stor energi i at udvikle salget på især det tyske og det polske marked, og i begge de to lande har vi ansatte sælgere.

Carl Aggerbo fra SEGES fortalte om MarkOnline og om Farmtracking (en app til telefonen, så Markonline kan tages med i marken) og han demonstrerede, hvilke muligheder, der ligger i disse værktøjer. Kristian Larsen nævnte, at Markonline vil blive brugt aktivt i foreningens rådgivning af juletræsproducenter, og at der via redskabet kan laves sprøjte- og gødningsplaner, samt sprøjtejournal og gødningsregnskab.

Skovejer Christian Bruun fra Løndal Skovbrug fortalte om erfaringer med brug af organisk gødning i juletræsproduktion.

Endelig fortalte skovfoged Steen Sørensen omsin test af et nyt middel (Conshape) til styring af topskudslængden i juletræer. Resultaterne virker meget overbevisende og netop topskudslængden har i de seneste år været en betydelig udfordring. Midlet er endnu ikke godkendt til brug, men vi håber på, at det sker og det bliver så tidligt, at vi kan nå at bruge det i den kommende vækstsæson.

By: Kristian Løkke Kristensen