På aftenen blev en prøvemarkering til en konkret østeuropæisk kunde gennemgået. Mærkelinjen blev forklaret og diskuteret. Derudover blev markedsudvikling og prisforventningerne drøftet. Der er et naturligt ønske om, at priserne skal stige, men det blev ligeledes drøftet hvad en forskydning i mærkelinjen har af betydning for producenternes bundlinje. I sidste ende er såvel pris som mærkelinje et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Der er for producenterne gode muligheder for at lukke handler lige nu. Hvorvidt man ved at vente kan opnå højere priser er spekulation – og et valg den enkelte producent må træffe. Man skal dog være opmærksom på, at bookning af oparbejdning, logistik og transport også kræver at man er ude i god tid.

Efter det faglige arrangement blev afsluttet serverede foreningen en sandwich og forfriskning.

Tak for Lars Frendrupfordi vi måtte besøge ejendommen.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne