MARKEDSAFSLUTNING

Vi starter med afslutningen: Tyskland, Frankrig, England, Schweitz og Benelux melder om fint salg og med næsten udsolgte salgssteder. Der står lidt tilbage hos grossister og i detailleddet.

I Sverige meldes om en del usolgte træer i detailleddet. I Norge meldes både om udsolgte og om usolgte træer. Norge melder om konkurrence fra flotte plastiktræer, samt om sløjt salg i dårligt vejr.

I Danmark står kun mindre mængder tilbage hos vore kolleger i grossistbranchen. Anderledes ser det ud i juletræskulturerne. Der står enkelte usolgte kulturer/træer tilbage i DK (ikke skovet) og der er oftest tale om ringere kulturer eller at den ringe del af træerne er efterladt.

Vores kunder melder også om en god markedsafslutning med generelt udsolgt. Dette betyder, at vi har et godt udgangspunkt for handlen i 2014 J

SALG

Skovdyrkerne Nord-Østjylland (SNØ) omsatte mere end 125.000 juletræer og tilsammen omsatte alle skovdyrkerforeninger mere end 1.000.000 juletræer.

Det øgede udbud af juletræer i Danmark slår igennem i vores omsætningstal og det er lykkedes at finde kunder til næsten alle træerne. Til slut havde vi i medlemskredsen ca. 3.000 udisponerede uskovede træer, som ikke kunne sælges. Det drejede sig primært om III/IV kvalitet. Disse usolgte træer står i første salgs-række i 2014 !

Vi skal lære af dette. Vi skal lave bedre træer!

Denne ringere del af de danske træer, er i hård konkurrence med Centraleuropas frosttræer fra17. -18. maj 2012. Igen i år var små dårlige træer (100-150 cm) nærmest usælgelige. Gode små træer blev solgt løbende.

Kunderne har selv eller kan købe de dårlige træer i nærområdet. Danmark er det land i Europa hvor træerne er dyrest, men også bedst. De fleste kunder kommer herop for at købe store og gode træer.

PRISER

Udgangspunktet var stabile til svagt faldende priser for gode træer (0-5 kr./træ) og minus 5-10 kr./træ for ringere III og IV. Udbuddet er stigende og medfører prisfald. Særligt ringere træer er der nok af og konkurrencen er hård. Omvendt mangles der gode træer 2 m. i markedet.

SÆSON 2013

Efter Langesømessen kom de første kunder som sædvanligt og mængder og priser blev kun vanskeligt fastsatte. De store kunders udgangspunkt for 2013 priserne var i august noget lavere end vi forventede. Det gav nogle panderynker.

I 2013 blev der forhandlet meget. Det medførte op til 1-2 € forskelle i salgspriser kunderne imellem, samt forskelle i markeringslinier kunderne imellem. Mht. højdemåling er reglen efterhånden at højden måles til ½topskud eller opbøjet krans – Det der kommer først.

Markedet var nervøst. Dette pga. der var til dels enighed om lidt faldende priser, men ikke om hvor meget og ingen ville købe for dyrt.

Ligesom i 2012 var mange kunder kritiske og shoppede rundt imellem grossisterne efter de bedste tilbud i DK. Heldigvis har Skovdyrkerne og GP en række stabile kunder, som vi hurtigt nåede til enighed med.

Under fremvisning og forhandling, fandt kunderne som vanligt enkelttræer i markeringen som blev diskuteret, særligt farven var et problem i 2013 (lysegrønne træer) men den største utilfredshed drejede sig om priserne.

Generelt kan man sige, at efterspørgslen centrerede sig om gode træer I og II 175 cm. Samt at den efterspurgte type er ”formede træer, som ligner naturtræer” (de skal være slanke, men skal have fylde).

Vækstsæsonen forrige år i 2012 med meget nedbør i vækstsæsonen medførte lange toppe. Blev træer med lange toppe ikke fjernet i 2012, var de til salg som meget åbne træer i 2013. Denne type træer som er tæt i bunden og åbne i toppen, er ikke specielt efterspurgte.

Generelt for september og start oktober var salget meget trægt og Danske Juletræer meldte 1. oktober ud om ”stilstand i markedet”. Vi havde også et andet problem: Vi manglede gode træer 175 cm.

Som oktober gik, tegnede sig et billede af gode træer blev udsolgt. Fra november indløb efterbestillinger og tyndede langsomt ud i de usolgte træer og pludseligt manglede vi gode træer 175 i hele markedet!

Når efterbestillingerne indløb fik vi meget kort leveringstid. Typisk 2-3 dage til at skove, palletere og læsse 1000 træer. Herfra skal lyde stor tak for hurtig indsats hos medlemmerne.

2014 SÆSONEN

Hvem tænker på juletræssalg i januar? Ja, det gør vi faktisk. Som Skovdyrkerforening er det vigtigt vi kender vores indkøbsmuligheder for herved at kunne optimere vores afsætning til medlemmernes fordel.

Allerede nu taler vi med kunderne om næste sæson, og det er derfor afgørende, at vi så tidligt som muligt kan disponere rigtigt og dermed give vores medlemmer det bedste resultat. Hvis du har ønsker om samarbejde omkring afsætningen, så giv din skovfoged tidligt besked.

I skrivende stund er vi netop hjemkommet fra IPM messen i Essen, Tyskland. Tilbagemeldingerne er gode og alt tyder på en god og stabil afsætning af vores træer og klippegrønt i 2014.

29. januar 2014

Michael Rasmussen

By: Michael Rasmussen