Siden sæsonen 2016 er frem til august 2017 var der et generelt indtryk i branchen om, at priserne på juletræer skulle falde yderlig og sorteringerne skulle strammes. Hvis man ville sælge noget, var man nødt til at følge denne tendens, da kunderne fik flere lave tilbud. Det gik derfor som vi havde frygtet i foråret 2017.

Indtrykket i branchen om, at der var for mange træer i stort set alle sorteringer fortsatte frem til uge 42. I løbet af denne uge vendte billedet. Dette medførte, at de mindre primatræer stort set også blev udsolgt og i starten af november var der i grove træk kun standard træer under 175 tilbage. Flere kunder måtte derfor langt omkring for at finde de sidste træer.

Starten af november var forholdsvis tør, men det ændrede sig hurtigt og resten af sæsonen var præget af megen regn og dertil hørende mudder. På trods af det, har vi haft meget for få reklamationer pga. af mudder på træerne; det skal producenter og oparbejdningsfolk have ros for!

Det våde vejr igennem vækstsæsonen gav gode betingelser for algerne, som i nogle kulturer har givet store problemer og nedsat udbyttet væsentligt. Den lune vejr i oktober og manglen på frost resulterede i, at nogle af de første træer der blev skovet, senere fik problemer med nålefastheden. Dette gav lidt reklamationer, men bortset fra det, har vi ikke oplevet det store.

Vores kunder melder stort set udsolgt i detailleddet. Sammen med situationen fra uge 42, giver det os en tro på at markedet er ved at vende. Vi forventer derfor ikke, at priserne skal falde yderligere eller at sorteringer skal strammes. Hvor hurtigt vi kommer til at se prisstigninger eller slækkede sorteringskrav, bliver dog spændende at se.

– VidenCenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne