Virksomheden blev startet i 1938 i Køge af den dynamiske forstkandidat, godsejer og senere modstandsmand Flemming Juncker. Formålet var at skabe en industriel udnyttelse af den dårlige ende af løvtræet, der hidtil da kun var anvendt til brænde.

Fabrikationen byggede blandt andet på en særlig teknik, som Juncker selv udviklede, nemlig pressetørring, hvor de udskårne stave blev komprimeret under høj temperatur og højt tryk. Det gav stabile og slidstærke gulve.

Da Skovdyrkerne blev medejer af Junckers

Fabrikken blev efterhånden meget vigtig for løvskovbruget på øerne. Af den grund gik mange af de større godser ind i ejerkredsen i 1976, hvor virksomheden manglede kapital og måtte rekonstrueres.

Skovdyrkerne gik med ind som aktionær, og vi var også med ved en anden rekonstruktion et par år senere. Vi blev ved den lejlighed en ret stor aktionær og fik en plads i bestyrelsen.

Der var dog tale om en nødsituation, og det blev gjort for at redde virksomheden. Medejerskab i træindustrier strider dog principielt mod Skovdyrkernes værdigrundlag, og da virksomheden var rettet op, solgte vi i 1988 vore aktier igen. I øvrigt til en favorabel kurs, og fortjenesten blev et betydeligt tillæg til flere foreningers egenkapital.

Den aktuelle situation

Virksomheden er p.t. en af Europas største producenter af massive trægulve. Eksporten udgør to tredjedele af den samlede omsætning, og produkterne sælges i mere end 45 lande verden over. Omsætningen er på knap en halv milliard, og virksomheden beskæftiger 335 ansatte.

Det årlige råvareforbrug er omkring 115.000 kubikmeter, hvoraf godt 25% kommer fra Danmark. Resten kommer fra Tyskland, Polen og Sverige. Man foretrækker certificeret træ – PEFC eller FSC® – og allerede nu er op mod 90% af råtræet certificeret.

Den danske kapitalfond Axcel købte Junckers i 2004 for 74 mio. kr. med henblik på at gøre driften mere rentabel og så sælge den igen. Finanskrisen kom imidlertid på tværs, og i perioden fra 2008 til 2013 har driften givet et samlet underskud på 223 mio. kr.

Axcell vurderer, at det fortsat vil tage tid at få virksomheden på ret køl, og man overlader derfor roret til andre, og indkasserer tabet.

De nye ejere har skaffet ny kapital på 45 mio. til den videre drift. De mener at have et godt grundlag for at køre virksomheden videre.

Det håber vi også. Skovdyrkerne er stadig en betydelig leverandør til Junckers Industrier fra medlemmernes skove.

Husk i øvrigt, at når du handler dit træ gennem en Skovdyrkerforening, så er du beskyttet mod tab ved en savværkskonkurs. Skovdyrkerne vil altid holde medlemmerne skadesløse i den situation.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

 

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne