Udseende

Grandis er en nordvest-amerikansk ædelgranart, der er let kendelig på sine meget flade skud med indtil 50–60 mm lange nåle samt på de unge stammers harpiksblærer.

Jordbunds- og dyrkningsforhold

Grandis vokser glimrende her i landet. Den udvikler sig godt på alle jorder, fra svagt leret sand til det stiveste ler. I tørkeår kan der være en del afgang i grandiskulturer, og disse kan lide af forårsnattefrost. Grandis er mindre skyggetålende end de andre ædelgranarter og tåler ikke skærm i længere tid.

Grandis præsterer en meget stor produktion pr. ha, og da der ikke har været nogen alvorlige sygdomme på træarten, har man lov til at vente sig meget af den – måske navnlig i hedeplantagerne og på Djursland, hvor rødgranen på grund af ringe nedbør trives dårligt. Grandis vælter desværre let i storm.

Grandis-planter er temmelig dyre, og det er en overvejelse værd at plante hver anden række til med rødgran, som grandis oftest hurtigt vil tage magten over.

Kæmpegranens ved er meget let, og der er problemer med at opnå de samme priser, som man får for rødgran.