Efter kvælstof er kalium et af de vigtigste næringsstoffer – behovet svarer til ca. 10 % af kvælstofbehovet. Mangel opstår almindeligt i Danmark i de sidste år før høst af juletræerne, hvor træernes behov er størst. Kaliummangel kan også skyldes, at jorden er stærkt kalket, da høj koncentration af Ca men også N (ammonium) og Mg påvirker optagelsen af K negativt. Det er således ikke ualmindeligt, at koncentrationen af kalium i træernes nåle er mindre på næringsrig jord end på næringsfattig jord, hvor de mindre forekomster af K dels er lettere tilgængelige, og hvor Ca, Mg og N forekommer i mindre mængde. Hvis symptomerne alene viser sig på enkelte, spredte træer kan det i stedet skyldes en skade på rodsystemet – fx. ved oversvømmelse.

Symptomer

Kalium hører til de mest mobile næringsstoffer – det transporteres let ind og ud af planten samt internt i planten fra ældre til yngre nåle. Ved mangel ser de nye skud friske ud, mens nålene på træets ældre skud gulfarves. K-mangel minder om Mg-mangel, men adskiller sig ved, at der ved kaliummangel ikke ses en skarp grænse mellem den gule nålespids og resten af nålen – ofte misfarves de ældre nåle i hele deres længde. 

Kaliumkredsløbet

Stoffet tilføres naturligt ved forvitring og fra atmosfæren. Forvitringen varierer især afhængigt af jordbundstype, og er af størrelsesordenen 10-50 kg/ha/år. Optaget fra atmosfæren giver i gennemsnit omkring 6 kg/ha/år og er størst tæt på Vesterhavet. Ved gødskning tilstræbes afhængigt af jordbund at tilføre 12-52 kg/ha i de første 4 år og derefter 20-90 kg/ha/år.

Udvaskningen af kalium varierer fra mindre end 1 kg/ha/år på nogle lerjorde til mellem 10 og 25 kg/ha/år på sandjorde. Man regner med, at optaget af kalium fra jorden er i størrelsesordenen 50 kg/ha i høståret. Ved høsten fraføres arealet, hvad der svarer til 225 kg/ha.

Forebyggelse og afhjælpning

Kaliummangel forebygges og behandles ved gødskning med kalium-rige gødninger. Akut mangel kan behandles ved bladgødskning med kaliumsulfat eller kaliumklorid – sidstnævnte kan give svidningsskader på nyudsprungne og fugtige nåle.