Der er for mange ulovlige barrierer for offentlighedens adgang til naturen, mener Friluftsrådet, der lancerer en ny kampagne.

Kampagnen skal mindske antallet af ulovlige barrierer og oplyse om, hvad man må og ikke må som gæst i naturen.

Omdrejningspunktet er hjemmesiden www.gaanyeveje.dk. Her er et melde-modul, hvor borgerne kan indsende deres oplevede eksempler på skilte eller andre barrierer i naturen, som de mener er ulovlige.

Når de indsender et skilt eller barriere til Friluftsrådets kampagneside, sker det med foto af det oplevede problem og med angivelse af den geografiske placering.

Friluftsrådet sagsbehandler

Friluftsrådet behandler de indsendte oplysninger om eventuelt ulovlige barrierer og sender dem videre til behandling hos de kommunale myndigheder, hvis de mener, at grundlaget er til stede. Det er kommunerne, som er myndighed på adgangsområdet.

Når en sag er sendt til kommunen, vil den geografiske placering og fotos af de sager, som er sendt videre til myndighederne, fremgå af et kort på hjemmesiden.

Branchen er uenig i metoder

Skovbrugets brancheforening Dansk Skovforening er uenig i metoden, men respekterer Friluftsrådets ønske om at fjerne ulovlige barrierer i naturen.

– Vi mener, at det er etisk problematisk, at indsendte sager udstilles på en hjemmeside med GPS-koordinater, inden sagen er vurderet og behandlet af kommunen, oplyser foreningen, hvorfra man hellere ser sagerne løst med dialog.

– Friluftsrådets tiltag om at kunne indmelde barrierer bør ikke stå vejen for dialog og en praktisk løsning af udfordringerne på det konkrete sted og mellem de involverede parter. Kan adgangsproblemer løses ad frivillighedens vej og uden ressourcekrævende sagsbehandling hos myndighederne, er det at foretrække, oplyser brancheforeningen, som opfordrer skovejere til at kontrollere om deres skiltning er indenfor rammerne af lovgivningen.

Skovdyrkeren har tidligere skrevet om adgangsregler i skoven. Læs eller genlæs artiklen her.

Du kan også læse om adgangsregler for skov på Dansk Skovforenings hjemmeside.

jma@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne