De involverede organisationer erSkovdyrkerne, HedeDanmark, Dansk Skoventreprenørforening, Danske Træindustrier, Biobrændselsforeningen, DAPO (Foreningen af danske leverandører af pejse og brændeovne) – og så Dansk Skovforening.

Mens de forbrugere, der er tilsluttet et fjernvarmeværk baseret på biobrændsler (flis eller halm), må forvente, at varmeregningen stiger med måske 25% på grund af afgiften, så må de, der fyrer med brænde, forvente en fordobling af udgiften til opvarmning, når afgiften er fuldt implementeret i 2020.

Det er usædvanligt, at det politiske system lægger så store afgifter på enkelte varer, at disse fordobles i pris. Ogvi tror ikke, at politikerne har været klar over konsekvenserne, da afgiften blev besluttet. Derfor gør vi opmærksom på det nu. Se også en tidligere artikel her på hjemmesiden.

Kampagne på facebook

De nævnte organisationer har lavet en gruppe på facebook – ”STOP BRÆNDEAFGIFTEN” (www.facebook.com/stopbraendeafgiften). Der ligger synspunkter og dokumentation vedrørende afgiftens virkninger. Alle kan gå ind på denne side.

Hvis man desuden har en facebook profil, har man mulighed for at tilkendegive en støtte til protesten. Vi opfordrer alle, der har mulighed for det, til at støtte kampagnen ved et klik på facebook.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne