De almindelige vurderinger fra 2011/2012 blev fastfrosset i perioden 2013-2020, med mindre der er blevet foretaget en omvurdering af ejendommen. Det er disse fastfrosne vurderinger, som det nu bliver muligt at klage over.

En klage bør baseres på ændringer i forhold med betydning for vurderingen siden 2011/12 – eller påviselige fejl ved grundlaget i 2011/12-vurderingen. Det vil fx sige ændringer eller afvigelser i faktiske forhold såsom størrelsen på grund- og bygningsareal, ejendommens anvendelse, og det aktuelle prisniveau.

Dansk Skovforening oplyser, at følgende forhold kan give nedsættelse for vurderingen af skovarealer

Ovenstående kan give mulighed for nedsættelse af ejendomsværdien, mens grundværdien i det store hele kun berøres ved en ændring som nævnt i sidste punkt.

Det kan være en god idé at undersøge, hvilket grundlag der har været brugt for beregningen af beskatningen. Der har nemlig i perioden været et skattestop på ejendomsværdiskatten og loft på den årlige stigning på ejendomsskatten (grundskylden). Dette kan indebære, at der ikke nødvendigvis opnås en nedsættelse af skatten ved en nedsættelse af vurderingen.

Der skal indbetales et gebyr ved klage, som dog i nogle tilfælde kan helt eller delvis refunderes.

Det vil også være muligt på et senere tidspunkt at klage over de historiske vurderinger, nemlig når de nye ejendomsvurderinger bliver foretaget.

Du kan læse mere om klagemulighederne på Vurderingsstyrelsens Åbner eksternt link i et nyt vinduehjemmeside

Åbner vindue til at sende en mailSekretariatet

By: THA

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Torsten Hansen