De tidlige læs skal styres stramt

Som vi plejer med de tidlige læs, er nobilisgrøntet klippet højt på træerne, og helt overvejende fra lift. De højtsiddende grene er bedst afmodnet, og holder sig derfor bedre. Grøntet klippes ned, og ligger så og gasser af i skovbunden. Først få dage før grøntet skal læsses begynder bundtningen. Grøntet stilles på stab langs skovsporene, og bliver først samlet på læssepladserne og pakket på paller umiddelbart før lastbilen skal læsses. På nuværende tidspunkt transporteres grøntet i kølebiler.

Der er mange kogler, men generelt er grøntet flot.

Grundet forrige års tørre sommer er der rigtig mange kogler i år. De sidder primært over den grenkrans som vi klipper, men koglerne sidder også spredt i 3-krydsgrenene som vi høster. For kulturer der klippes med stangsaks, undgår klipperne bare at klippe de grene, hvor koglerne sidder. Værre er det når bevoksningerne skal klippes med lift. Her er det vigtigt at der er meget materiale som kan klippes ned, for at klippepræstationen kan holdes på et højt niveau. Bliver klippetempoet for lavt, hænger økonomien ikke sammen, og klipningen må indstilles. Det kan være svært at lave vurderingen fra jorden, da nogle af skaderne først bliver tydelige når man ser på grøntet fra oven. Der vil derfor være medlemmer som i år kommer til at opleve at vi starter med at klippe med lift i deres kultur, men ender med ikke at kunne klippe stykket igennem.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne