Nedenfor præsenteres anbefalingerne i let bearbejdet form med udgangspunkt i artiklerne i PS Nåledrys 46/03, der udgives af Dansk Juletræsdyrkerforening. I artiklerne præsenteres de bagvedliggende videnskabelige forsøg, og resultaterne behandles mere udførligt – se under kilder nederst.

Klipning af kransgrene, hvor de ikke bliver for lange:

Klipning af kransgrene som skitseret ovenfor efterladende 1 kryds – endda med en tungegren (grenen, der udspringer lige under snitfladen).

Klipning af kransgrene, hvor de typisk bliver for lange:

Klipning af mellemgrene, hvor de sidder spredt:

Klipning af mellemgrene, hvor de sidder tæt:

Klipning og sanering af skørtet generelt:

Opstamning af nobilis til 1,5-2 meters højde.


Kilder:

– Artiklerne ’Klippemetoder i nobilis I-IV’ i PS Nåledrys 46/03 side 5-28, af Christian Nørgaard Nielsen, Finn Vanman Jørgensen og Hanne Rasmussen, Skov og Landskab.

– Indtryk fra ’Skov og Landskabskonferencen 2004’, afholdt den 28. januar 2004 på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, foredrag af Finn Vanman Jørgensen: ’Klippemetoder i nobilis: Hvordan opnås et produktivt skørt’.

– Indtryk fra ’Langesø 2004 – messe for juletræer og pyntegrønt’, bustur i ’marken’ den 19. august 2004, foredrag af Finn Vanman Jørgensen: ’Klippemetoder i nobilis’.