Klipning

Det, der klippes ned, skal have minimum 3 grenkryds – ligesom grenen på billedet nedenfor. Klipning foretages umiddelbart (max. 3 cm) under det nederste brugbare kryds – grenen må ikke have ‘skaft’.

Læs nærmere om, hvorledes klipningen gribes an her (klik)…    

Nobilis-gren klippet med 3 kryds
Nobilis-gren klippet med 3 kryds

Sortering og bundtning

Renklipning og sortering sker nogenlunde efter nedenstående beskrivelse af sorteringerne. Under alle omstændigheder skal grenen kasseres, hvis der er:

Nedenfor vises nogle eksempler på anvendte sorteringer – vel vidende at der kan være forskelle på, hvad der gælder afhængigt af, hvor i landet der produceres, og hvem der produceres til.

Grøn ungdomsgren (gul etiket)

Grenen til højre er det der betegnes ‘blågrøn ungdomsgren’. Grenen anvendes typisk til gravdækning, håndbuketter og kranse. Den stammer fra grenkranse, der klippes på træer op til 3 meters højde. Det er vigtigt, at grenen er blød og bøjelig.

Grøn ungdomsgren (gul etiket)
Grøn ungdomsgren (gul etiket)

Grøn mellemgren (lilla etiket)

Grenen er meget blød og består almindeligvis af skørteklip op til 3 meters højde. Den anvendes fortrinsvis til billige kranse og håndbuketter og har stor dækkeevne.

Grøn mellemgren (lilla etiket)
Grøn mellemgren (lilla etiket)

Blågrøn dekorationsgren (hvid etiket)

Grenens bøjelighed betegnes som halvstiv. Den anvendes til dekorationer og klippes typisk i grenkransene på træer i intervallet fra 3 – 6 meters højde med stangsaks.

Blågrøn dekorationsgren (hvid etiket)
Blågrøn dekorationsgren (hvid etiket)

Blå mellemgren (blå etiket)

Grenen er blød og består almindeligvis af skørteklip over 3 meters højde. Den anvendes fortrinsvis til bedre kranse og håndbuketter, og har stor dækkeevne.

Blå mellemgren (blå etiket)
Blå mellemgren (blå etiket)

Blå dekorationsgren (grøn etiket)

Grenen klippes af grenkransene fra 6 meter og opefter. Den er stiv og anvendes primært til dekorationer og gravdækning.

Blå dekorationsgren (grøn etiket)
Blå dekorationsgren (grøn etiket)

Sølvblå dekorationsgren (rød etiket)

Grenen klippes typisk af grenkranse, der sidder fra 8 meters højde og opefter. Den er stiv og anvendes til dyre dekorationer.

Sølvblå dekorationsgren (rød etiket)
Sølvblå dekorationsgren (rød etiket)

Klik på nedenstående oversigt som viser hvordan sorteringerne ofte beskrives:

Klik på tabelbilledet for forstørrelse

Det er meget almindeligt at blande hovedsorteringerne, fx:

Nobilis bundtes altid i 5 kg bundter. For at tage højde for både vægttab og måleusikkerhed skal bundterne indeholde overvægt. I tørt vejr regnes med 10 % i oktober måned og 5 % i november måned samt resten af sæsonen. I vådt vejr benyttes dog altid minimum 10 %.

Der bundtes i bundtgaffel. Grenen placeres med oversiden op og således, at der snøres på den nederste tredjedel af grenen. De længste grene lægges nederst og snitfladerne skal flugte i enden af bundtet.

Der bundtes med ståltråd/farvet sløjfeetiket eller farvet polycordel. Der skal bundtes stramt, så bundterne ikke falder fra hinanden under senere håndtering. Bundterne skal desuden være fri for græs, løv og andet smuds.

Bundtgaffel, der egner sig til at veje bundtet samtidig med at det snøres.
Bundtgaffel, der egner sig til at veje bundtet samtidig med at det snøres.

Udkørsel og lagring

For at grøntet skal fremtræde så friskt som muligt, bør der ikke klippes tidligere end 5 dage inden levering. Bundterne skal opbevares køligt og ved høj luftfugtighed.

Normalt er det bedst at efterlade bundterne i bevoksningen og først køre dem til læsseplads dagen inden læsning. I forbindelse med udkørsel fra bevoksning til læsseplads bør man tælle antallet af bundter i hver sortering.

På læssepladsen skal bundterne helst stilles i skyggen og gerne på enden som tagsten, med grenbasis ned og bagsiden op. Hvis man stabler grøntet må det, på grund af risikoen for sammenbrænding, ikke være i bunker, der er mere end ½ m høje. De forskellige sorteringer skal holdes adskilt på læssepladsen.

Bliver grøntet tørt på grund af varme eller blæst, kan det vandes.

Læssepladsen skal kunne befærdes med en lastvogn på op til 42 ton, og adgangsvejene skal være stabile, også i vådt vejr.

Læsning

Læsning foregår normalt manuelt med fork – eventuelt kan transportør anvendes, men det er vigtigt, at bundterne behandles skånsomt.

Antallet af bundter i de forskellige sorteringer tælles endnu en gang, og igen gælder, at sorteringerne ikke må sammenblandes i læsset. Hvis der læsses direkte på eksportbil, må det samlede tidsforbrug pr. læs ikke overskride 4 timer, hvilket normalt kræver et læssemandskab på mindst 4 mand.

Udkørsel og lagring
Udkørsel og lagring