‘3kryds’

Det, der klippes ned, skal have minimum 3 grenkryds – ligesom grenen på billedet til højre. Klipning foretages umiddelbart (max. 3 cm) under det nederste brugbare kryds – grenen må ikke have ‘skaft’.

Kransgrene

Hvert år, når knopperne bryder og bliver til nye skud, opstår der en ny grenkrans i toppen af træet samt et nyt kryds yderst på alle grene. Den almindelige salgbare gren klippes lige bag det tredje kryds og repræsenterer således de seneste 3 års tilvækst. 3-krydsvarer kan klippes fra 4. grenkrans og nedefter – talt oppefra. Dette illustreres af skitsen nedenfor.


Skitse af de øverste 6 grenkranse (etager) på et nåletræ som fx. Nobilis.

Mellemgrene

Også mellem grenkransene findes der knopanlæg, der udvikler sig til mellemgrene.


Over grenkransen ses et lille nyt skud som begyndelsen til en mellemgren.

Stabgrene

Hvis man ved klipning af ovennævnte krans- og mellemgrene efterlader en stab, vil sovende knopper og sideskud på denne kunne udvikle sig til stabgrene.

Akselgrene

Fra basis af krans- og mellemgrene kan der komme grene, der betegnes akselgrene.

Skørt

Den del af træets kronemasse, der sidder under de uklippede kransgrene betegnes skørtet. Det består af mellemgrene, stabgrene og akselgrene.


En typisk skørtevare af denbløde og kranseegnede art – det er typisk en akselgren, en let undertrykt stabgren eller en mellemgren, der sad lige over en grenkrans.

Lars-Bo L. Christensen
Forstassistent

By: Lars-Bo L. Christensen

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Lars-Bo Lykke Christensen