Et medlem leverer sit grønt til pladsen, hvor det pakkes direkte på paller.

Fin afsætning af nobilis gennem sæsonen

Det synger på absolut sidste vers for klippesæsonen. Der har i de seneste par uger kun været klippet i meget begrænset omfang, og det allersidste grønt sendes afsted i de kommende par dage. Der har gennem hele sæsonen været en god afsætning af nobilis – også i eftermarkedet i slutningen af november og starten af december måned.

Mindre udbud af nobilis

Udbuddet af nobilis har været mindre end de seneste sæsoner. Det skyldes dels, at arealerne med nobilis bliver færre, dels at der blev klippet virkelig godt i bund sidste år, og sidst men ikke mindst at der generelt har været et lavere udbytte i de enkelte kulturer på grund af kogler.

Der er klippet i bund i nobilis

Hvor kvaliteten har været i orden, er der blevet klippet i bund i år. Små hjørner og småbevoksninger kan stadig stå tilbage, men så har det været af logistiske årsager – eksempelvis for at få mængden til at gå op med et læs her i slutfasen. Sådanne arealer forsøges prioriteret i næste sæson.

Udbud af klippegrønt fra juletræskulturer

Vi er i løbet af sæsonen i højere grad end de tidligere år, blevet tilbudt klippegrønt fra juletræskulturer – ofte af svingende kvalitet. Afsætningen af nordmannsgran har ikke i samme grad fuldt med dette udbud, men priserne har ikke i nævneværdig omfang været påvirket.

Tak for en god sæson

Skovdyrkerne takker vores medlemmer, producenter og samarbejdspartnere for en god klippegrønt-sæson og ser frem til næste år.

By: Kristian Løkke Kristensen