Fordyret oparbejdning bliver en større og større udfordring mange steder

Efter tørken i 2018, var der en del usikkerhed om hvad koglesætning og tørkeskader ville have af konsekvenser i klippekulturerne. Heldigvis var de fleste kogler at se i bevoksningsranden og i de øverste to grenkranse. Koglerne var dog med til at udbytterne var lidt lavere end normalt, ligesom der på tørre lokaliteter også i 2019 var en lavere vægt i grenene.

Kvaliteten af grøntet har generelt været rigtig god i 2019. Grøntet havde generelt en rigtig god farve, og den gode sommer med godt med vand har givet god nålefylde og bedre vægt. Særligt i velpassede gødede bevoksninger.

Der er en efterhånden en bedre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel i nobilis. Det skyldes afvikling af gamle klippegrøntskulturer, og en ikke tilsvarende tilplantning i en længere periode. Det betyder at der efterhånden er en større andel af klippebevoksningerne i lifthøjde i forhold til håndsaks og stangsakshøjderne.

Der var løbende i sæsonen fin efterspørgsel på nobilis, hvilket har betydet at der over hele landet i praksis kan meldes udsolgt. Den øgede efterspørgsel har også betydet mindre prisstigninger i løbet af sæsonen, og giver et godt udgangspunkt i prisforhandlingerne op til den kommende sæson.

Generelt er der dog en udfordring med klippekapaciteten. Lønniveauet i Polen, hvor mange klippefolk kommer fra, er stigende. Det giver dels en udfordring med at tiltrække gode klippefolk til Danmark, men også i at holde klippeomkostningerne nede på et acceptabelt niveau. Det er fortsat afgørende for økonomien at logistikken er god i klippebevoksningerne, så alle kan arbejde effektivt i kulturen.

Afsætningen på nordmannsgran har også været god i år. Kvaliteten har også her været god i de klippede bevoksninger. Prisen er fortsat lav, grundet det store udbud, der er som følge af det ugunstige juletræsmarked. Ofte er der dog god logistik og store mængder klippegrønt i tidligere juletræskulturer, som kan klippes billigt med håndsaks eller kort stangsaks, og dermed give en indtægt samlet set.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne