Vi tilbyder gødningsblandinger, som er velegnede til juletræsproduktion påsåvel fattige, som bedre jorder.

Du kan overveje at få foretaget en kemisk analyse af jordprøverfradine juletræsarealer. Med en analyse er det muligt at identificere eventuellemangeltilstandeaf et eller flere næringstoffer i jordbunden.

I løbet af en juletræsomdrift ændrer næringsstoftilstanden sig ofte meget. Afhængigt af lokaliteten vil derske en forsuring af jordbunden, hvilket også ændrernæringsstoffernes tilgængelighed for træerne. Jordbundsanalyserne er derfor en god måde at sikre, at juletræerne har de bedst mulige vækstbetingelser.

Tag en snak med din skovfoged og få rådgivning om gødskning på netop din ejendom.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne