Nordfyns Kommune har udpeget Skovdyrkerne Øerne til etablering af Nislevskov i udkanten af byen Otterup på Nordfyn. Etableringen af den ny skov blev markeret under en sammenkomst den 23. oktober, hvor udvalgsformand Anders Tingholm foretog det første spadestik på arealet. Der er tale om et område på godt seks hektar, hvoraf skovtilplantningen kommer til at udgøre lidt over fire hektar. Det øvrige areal udgøres af lysåbne arealer, sø mm., som bidrager yderligere til at forøge områdets rekreative værdi. På arealerne i Nislevskov har tidligere været drevet gartnerivirksomhed, som har medført problemer med plasticaffald på arealet. Plantningen af skoven markerer derfor overgangen fra problemareal til et spændende bynært skovrejsningsareal.

– Jeg er meget glad for, at Nordfyns Kommune har udpeget os til at forestå en sådan type af skovrejsning, hvilket må indikere, at vores ekspertise rækker vidt, og ikke begrænser sig til traditionel tilplantning, siger Skovfoged Jakob Nielsen i Skovdyrkerne Øerne. Han fortsætter: – Udfordringen er at komme i mål med en succesfuld beplantning på et område, der ellers har været forurenet af plastic-materiale, og det er jeg sikker på vil lykkes.

I skoven vil der blive etableret stier og lysningsarealer, som de besøgende i skoven kan benytte. Der udplantes 4.000 planter pr. hektar: – Vi vil plante eg, lind, elm, lærk og fuglekirsebær samt en række forskellige karakteristiske buske, På grund af vildtet vil skoven blive indhegnet, mens træerne er små. Plantning af skoven vil blive foretaget i november måned, og den efterfølgende pleje af skoven vil strække sig over mellem tre og fem år. Det endelige mål er at få skabt et smukt beplantet område, som borgerne i Otterup og omegn kan nyde at færdes i og omkring, siger Jakob Nielsen.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne