Kogler i juletræerne.

Der er i flere kulturer med juletræer den seneste tid konstateret koglesætning i træer helt ned til 7-10 årsalderen. Årsagen skal formentlig findes i den tørke som vi oplevede i 2018, hvor træerne er blevet stressede og efterfølgende reagerer ved koglesætning.

Koglerne er deklasserende for træerne, når de skal sælges og bør fjernes nu inden udspring, da de formentlig vil give misvækst og farvetab på de nye skud.

Når koglerne brækkes af, skal de tages helt nede ved basis, således at der ikke sidder en stab tilbage.

Det er fristende at vente med at fjerne dem i forbindelse med skudknibning om 3 uger, men jeg er bange for, at det er for sent.

Fortsat go´ arbejdslyst i træerne her i foråret.

Med venlig hilsen

Michael Rodding (30 52 57 67)

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne