Hans Peter Ravn fra Københavns Universitet følger typografsituationen nøje ved hjælp af feromonfælder på 3 jyske lokaliteter. Fælderne tilses ugentligt og her optælles fangsten af typografer. I de seneste 4 uger har fangsten været meget lavt og senest med et gennemsnit på 50 typografer i uge 20. Ved tidligere forsøg har man fanget 5-10.000 biller i en fælde pr uge.

Selv om typograferne er forsinket på grund af vejrforholdene, mener Hans Peter Ravn, at det stadig er for tidligt at håbe på at typograferne kun når en flyvning i år.

Hvis du opdager angrebne træer i din skov anbefaler Hans Peter Ravn at du får oparbejdet træet med skovningsmaskine og lader dennes trykvalser beskadige barken så meget som muligt.

Du kan læse hele Hans Peter Ravn vurdering af Typografsituationen 18. maj 2015.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne