Tilskud på 40 % – 60 %

Med høje tilskudsmuligheder og attraktive priser på anlæg, planter, vedligehold m.v. er den kollektive ordning en oplagt mulighed for alle lodsejere, der er interesserede i læhegn og småplantninger på deres ejendom.

Projektering sker i den østlige del af Viborg kommune iforåret 2013 med anlæg i foråret 2014 og efterfølgende tre års vedligehold. Det endelige geografiske område fastlægges efter tilmeldingsfristens udløb d. 20. februar 2013.

Om den kollektive plantning

Plantning hos flere lodsejere i en afgrænset periode og geografi muliggør at den samlede entreprise kan tilbydes til attraktive priser. Skovdyrkerne rådgiver om mulighederne, så du på et oplyst grundlag kan beslutte, hvilken løsning der passer bedst til dine arealer.

Skovdyrkernes løsning indeholder

Vores tilgang giver veletablerede beplantninger som tilgodesér årstidens variationer for læ, udspring, farve og fødeemner.

Anlæg sker med brug af mange forskellige arter af buske, halvtræer og træer i 3-rækker, 6-rækker eller som remiser. Der plantes på 1,20 m x 1,00 m i læhegn og 1,20 m x 1,20 m for småplantninger.

Der er et minimumskrav om anlæg af 100 m. I tilfælde af særlige ønsker eller forhold, udarbejdes en alternativ tilpasset løsning. Eksempelvis opsætning af vildthegn hvis ejendommen har et stort vildttryk.

Tilmelding og yderligere information

Er du interesseret i at høre nærmere, så kontakt Skovdyrkerne. Ring til Skovfoged Niels Dalby på mobil 21 76 93 93, Skovrider Rasmus Fejer Nielsen på mobil 23 66 93 91, eller send en mail på midt@skovdyrkerne.dk. Du er også velkommen til at kontakte læplantningsformand Preben Kristensen på mobil 20 14 22 73.

Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne