Er du interesseret i at vide mere om udsætning af fuglevildt,- og vil du være med til at sikre at der må udsættes fuglevildt i fremtiden? så kom til dialogmøde.

Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening, Landbrug Fødevarer, Danske Herregårdsjægere har i samarbejde med Fødevarestyrelsen og Naturstyrelsen planlagt en række dialogmøder om natur og vildtpleje med særlig vægt på opdræt og udsætning af fjervildt samt jagt på udsatte vildtfugle fasaner, agerhøns og gråænder.

Dialogmøderne er opfølgninger på tidligere afholdte møder og fortsat dialog med alle interessenter knyttet til fjervildtopdræt og udsætning af fjervildt. Vi skal fortsat sikre en proces, der kan skabe grundlag for at bevare udsætningsmuligheden i Danmark. Det gælder udsætning af fjervildt for jægere med små terræner og på større ejendomme med mere kommercielle tilgange. Jagtens udøvelse på konsortiejagter herunder intervaller mellem jagter skal også diskuteres.

Målgruppen er således alle der opdrætter og/eller udsætter fjervildt på alle niveauer, samt lodsejere der udlejer jagt, hvor der udsættes fjervildt. Det er derfor vigtigt at alle, der arbejder med jagt på dette område og driver jagt i større eller mindre omfang, møder op og er med til at diskutere disse emner, så alle er forberedt bedst muligt, når udsætningsforliget skal genforhandles i Vildtforvaltningsrådet i 2017.

På møderne deltager repræsentanter for Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening, Landbrug Fødevarer, Danske Herregårdsjægere, Fødevarestyrelsen og Naturstyrelsen.

Der er planlagt følgende 3 møder:

Sjælland 22. februar kl. 19-22,Gefion, Fulbyvej 15, 4180 Sorø

Fyn 14. marts kl. 19-22,Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg

Jylland 4. april kl. 19-22,Kalø Økologiske Landbrugsskole,
Skovridervej 3,8410 Rønde

Pris

kr. 75,00.

Tilmelding

Skal ske via Danmarks Jægerforbunds hjemmeside under kurser ogfanebladet Natur (vær opmærksom på, at der er flere sider med kurser/møder).Frist for tilmelding er 14 dage inden det enkelte møde, da tilmeldingssystemetpå hjemmesiden herefter lukkes.

Program

Kl. 19.00 – 19.20 Velkomst og status på proces v/Jagtfagligchef Niels
Søndergaard,
Danmarks Jægerforbund

Kl 19.20 – 19.45 Orientering om Fødevarestyrelsens kampagne om
sporbarhedved indførsel af fjervildt fra udlandet v/Special-
konsulent og dyrlæge Stig Jessen,
Veterinærrejseholdet,
Fødevarestyrelsen

Kl. 19.45 – 20.15 Kaffe

Kl. 20.15 – 20.30 Orientering om Biotopplanerne og udsætning af
fasaner/agerhøns
v/vildtkonsulent NN, Naturstyrelsen

Kl. 20.30 – 21.45 Diskussion og videre proces

Kl. 21.45 – 22.00 Opsamling og konklusion

———————————————

VidenCenter Landskab 6. januar 2016

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne