Der er tale om en højprofileret konference, hvor både erhvervsministeren, finansministeren samt en række andre folketingsmedlemmer og miljøordførere deltagere.

Træets betydning

Emnet er i sig selv utrolig vigtigt. Og det er vigtigt at få diskuteret i et forum, hvor vores førende politikere er til stede.

I en tid, hvor skovene af mange udelukkende bliver betragtet som natur, er det afgørende at få slået en streg under, at skovene også er et produktionssted, hvor der produceres en råvare – træ – der bliver stadig mere vigtig for samfundet.

På den korte bane kan vi nævne produktionen af miljøvenlige træprodukter til byggeri, møbler og papir, erstatning af de mange oliebaserede produkter og energitunge materialer som stål og beton samt levering af fossilfri og vedvarende energi til varmeværkerne.

Denne produktion sker samtidig med, at skovene beskytter vores grundvand og vores biodiversitet, giver plads til friluftsoplevelser og meget mere.

På længere sigt bliver træ globalt set en af de overhovedet vigtigste råvarer i det kommende biobaserede samfund, hvor bioraffinaderier vil levere alt fra materialer til biler over tekstiler til smagsstofferne i vores flødeis (om dette – se næste nummer af Skovdyrkeren).

Tilmelding

Vi håber at skovejere, skovbrugets medarbejdere, repræsentanter fra træindustrien, energisektoren, myndigheder, forskere, skovbrugsstuderende, og andre interessenter vil komme og lytte og deltage i debatten.

Det fulde program kan ses ved at trykke på linket herunder.

Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig. Du har først en plads når din tilmelding er endelig bekræftet. Deltagelse i konferencen er gratis, og tilmelding skal ske til Ingelise Andersen på (e-mail: ia@remove-this.skovforeningen.dk) senest den 4. oktober 2017.

Da konferencen holdes på Christiansborg, skal du af sikkerhedsmæssige hensyn angive navn, organisation/arbejdsgiver samt adresse ved tilmelding.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Files:
Program-for-skovkonference-2017.pdf

Kontakt os - find din lokalforening her

usemap=”#dakort” alt=”” />

Nord Øst Midt Vestjylland Syd Øerne Sekretarietet


Følg Skovdyrkerne på facebook - klik her

Skovdyrkerne

Sekretariatet

Parallelvej 9A

8680 Ry

info@remove-this.skovdyrkerne.dk

CVR-nr. 82 28 90 11

Jyske Bank 7560 – 1007943

Kontakt

Viden om

Om Skovdyrkerne

TYPO3 CMS

Cookies på Skovdyrkerne.dk

Når du besøger Skovdyrkerneshjemmeside anvender vi cookies til at registrere, hvad vores kunder ser på hjemmesiden.

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies.Læs mere.

Luk


Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne