Der er mange gode grunde til at plante skov, hvilket du kan læse mere om hér. Det kan være at du allerede har skov, men overvejer at forøge skovarealet ved at plante skov på landbrugsjord. Det kan også være at du har venner/bekendte, der går med overvejelser om skovrejsning og har brug for at vide mere. Alle er meget velkomne.

Temaaftenen om skovrejsning finder sted ved Hans og Joan Ølgaard ved Sig, Varde. De fik i 2017, tilskud til skovrejsning på godt 10 ha landbrugsjord og har således i dag, en spændende ejendom på godt 30 ha, hvoraf halvdelen nu er tilplantet.

Skovfoged Jan H. Christensen der er stedlig skovfoged, har stået for ansøgning, entreprisen med tilplantningen og indberetning af skovrejsning. Han vil fortælle om projektet og hvad du skal være opmærksom på hvis du gerne vil rejse skov med tilskud.

Skovfoged Åbner eksternt link i et nyt vindueAnders Brøgger Jensen, der er første kontakt i forhold til at vejlede lodsejere, der overvejer skovrejsning og læplantning, supplerer med de overordnede overvejelser, der kan være forud for en tilskudsansøgning.

TeamChef og Skovfoged Åbner eksternt link i et nyt vindueAnders Elmholdt, vil ligeledes bidrage til at afklare spørgsmål om skovrejsning med og uden tilskud.

Vi ser frem til at se jer i plovfuren/ i det grønne.

Arrangementet er for alle interesserede,- medlemmer såvel som potentielle medlemmer.

Tid: 23. maj 2019 Kl.17:00 -19:00

Sted:Vesterbækvej 59, Sig, 6800 Varde.

Tilmelding: Af hensyn til forplejningen bedes du tilmelde dig ved at sende en mail ti mailvest@skovdyrkerne.dk eller ringe til kontoret på 96 10 10 96 senest den 21. maj.

kbh@remove-this.skovdyrkerne.dk

Tilbage til nyhedslisten

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne