Under ledelse af Gunnar Proschowsky fra Naturstyrelsen blev der forleden holdt en faglig konference i Silkeborg, hvor en række forskere samt næsten 100 skovfolk fra hele landet deltog. Emnet var mulighederne for at forøge produktionen i skovene.

Den nyudnævnte professor i skovdyrkning ved Skovskolen Palle Madsen indledte med at oplyse, at op mod 13% af vort energiforbrug på sigt kan dækkes af træet fra de danske skove mod nu 2,3%. Midlerne vil blandt andet være et skift til mere produktive træarter, forædling samt skovrejsning. Som eksempel på potentialet nævnte Palle Madsen en grandis-bevoksning i Tågerød skov ved Køge, som på 38 år har produceret 1000 kubikmeter pr. ha.

En øget produktion i skovene vil samtidig give et stort bidrag til løsning af klima-problemet, idet en større produktion er lig med en tilsvarende større kulstofbinding.

De indførte træarter

På konferencen blev derfor de indførte træarters rolle i dansk skovbrug grundigt debatteret, og efter de faglige indlæg kørte alle i skoven for at besigtige de fine bevoksninger med bl.a. douglas, grandis og nobilis på Silkeborg Statsskovdistrikt – alle arter, som stammer fra det nordvestlige Amerika, og som vi har 100 års positive erfaringer med. (Billedet herover).

Men ud over det ekstra vækstpotentiale og den deraf følgende positive klimavirkning, så er der flere andre vigtige grunde til at udvide antallet af træarter i dansk skovbrug. Vi må gå ud fra, at flere af de kendte træarter og provenienser vil få problemer på grund af temperaturstigningen. Det vil derfor være en forkert politik at begrænse sig til de træarter, der er tilpasset fortidens klima – de såkaldt ’hjemmehørende’ arter. Desuden ved vi, at nye sygdomme og skadeinsekter spreder sig mere end nogensinde før. Også det taler mere varierede skove med flere træarter.

Lektor Finn Borchsenius fra Århus Universitet gav i øvrigt den historiske forklaring på, at vi har så få ’naturlige’ træarter i Danmark og i resten af Europa. Årsagen er den række af istider, som langsomt men sikkert har udryddet masser af de arter, som levede i Europa tidligere. Og som ifølge Finn Borchsenius sagtens kunne leve her igen. Han sagde, at han kunne pege på mindst 50 træarter fra andre dele af verden, som fint kunne vokse i vore skove under de nuværende forhold.

Men ønsker vi produktive skove?

Det virker imidlertid helt paradoksalt, at mens Danmarks skovbrugere og skovbrugsforskere diskuterer løsninger, der kan sikre den grønne omstilling, som kan tilfredsstille det politiske ønske om mere træ i byggeriet, og som kan være med til at bremse at bremse klimaændringerne – så er en stor del af vore politikere, de fleste medier og dermed den offentlige opinion optaget af at nedlægge betydende dele af skovproduktionen.

Kunne man forlange lidt logik eller politisk konsekvens?

phi@skovdyrkerne.dk

Files:
Rapport_om_potentiel_skovproduktion.pdf

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne