Anvendelse

Kransecypres anvendes overvejende til kransebinding. Sorten indgår i nogen grad ligeledes i dekorationer.

Udbredelse

Sorten kransecypres tilhører arten ærtecypres (Chamaecyparis pisifera). Arten er naturligt hjemmehørende i Japan på øen Honshu. Her vokser den i fugtige bjergskove ca. 2000 meter over havet.

Kransecypres har udelukkende nåleformede blade og bliver derfor ofte kaldt ‘blød ene’ grundet ligheden med netop denne art.

Plantemateriale

Sorten formeres relativt nemt med stiklinger. Dette kan foretages i folietunneller eller på friland fra juli til september. Hvis ellers de små planter beskyttes mod udtørring umiddelbart efter fremspiring er sorten fhv. uproblematisk at dyrke. Under normale omstændigheder skulle det ikke være nødvendigt at anvende rodfremmende hormoner.

Dyrkning: teknik og fordringer

Kransecypres tilhører i udpræget grad gruppen af nichearter, hvorfor kendte dyrkningserfaringer er yderst beskedne. Sorten ses oftest plantet på beskyttede lokaliteter. Dvs. frostbeskyttede arealer med relativ høj luftfugtighed. Sorten forekommer ikke at være specielt fordrende hvad angår jordens næringsstofindhold. Den skal dyrkes i halv- til helskygge for at bevare den blå nålefarve frem til klippetidspunktet.

Som ved øvrig klippegrøntproduktion, kvitterer planterne positivt ved punktgødskning i vækstperioden. Især kvælstoftilførsel synes at føre til kraftig reaktion. For mængder, udbringningsmetoder- samt tidspunkter henvises der til afsnittet om gødskning af nordmannsgran.

Skadevoldere

Kransecypres kan inficeres med svampesygdommen enekvistdød (Phomopsis juniperovora). Problemet er særligt udbredt i Norge under nedbørsrige forhold. For at begrænse smittetrykket anbefales det hurtigst muligt at fraklippe inficerede partier på angrebne planter.

Høstmetode

Som ved andre cypresarter er sorten kendetegnet ved en relativ stor regenereringsevne (genvækst), hvilket udnyttes i pyntegrøntsammenhæng. Dvs. at der ved klipning løbende fremkommer nye grene.

For at opnå optimal klippegrøntproduktion er det vigtigt at skørtet udvikling fremmes, så der senere kan høstes mellemgrene. Det er således afgørende at sidegrenene sikres relativ stor lystilgang gennem løbende og rettidig tynding.

Skørt:Grene der enten udvikler sig frainternodier på stammen eller fra den levende/grønne del der efterlades når en grenkransegren afklippes.

Grøntet klippes oftest som 15-25 cm lange kviste/grene. Det er almindeligt at kransecypres leveres i jutesække.

Marked og priser

Kransecypres er de af de mindre nichearter der udnyttes til pyntegrønt. Der er en ret konstant efterspørgsel på grøntet. Der er højsæson omkring jul, men et vist forbrug finder sted gennem hele året.

Engros-priserne var i vinteren 2002/03 30-40 kr./kg (prisoplysninger baseret på få leverancer). Den relativt høje pris hænger sammen med den lave grenvægt, og er en god indikation på de store dyrkningsomkostninger der er forbundet med produktionen af kransecypres. Ligeledes er der tale om, at kransecypres er en nicheproduktion med et begrænset markedspotentiale.