I begyndelsen var planteskolens produktion af nordmannsgran baseret på tyrkiske frø af tvivlsom herkomst. Med større indsigt i provenienser foretrækkes nu frø fra danske afstamninger, som Tværsted og Silkeborg. Og hvert år købes frø til at dække et behov på ca. 1,3kg frø/ha.

Planterne dyrkes 3 år i frøbed og 0 år i priklebed (3/0’ere) inden de tages ud af planteskolen. I forhold til planternes fortsatte vækst, ville det være fordelagtigt at dyrke planter i størrelsen 2/1. Men skiftet til priklebedet er fravalgt, da det giver for meget arbejde.

Efter ejernes mening og ud fra forsøg foretaget på ejendommen, er der ingen synlig forskeli kvaliteten på egne planter og planter udefra.

Produktion i system

Økonomi og arbejdsindsats er nøje planlagt i samråd med Skovdyrkerne. I de seneste otte år er der hvert år blevet tilplantet et nyt areal med nordmannsgran. Med tilpantning af yderligere to arealer kan et areal høstes hvert år og nordmannsgranerne dyrkes i 10-årig omdrift, fordelt på 23 hektar.

I de senere år er der produceret omkring 2.000 træer og fremadrettet forventes afsætningen at nå op på8.000 – 12.000 træer årligt.

Fem hektar er tilplantet med en blanding af forskellige pyntegrøntarter. Hovedparten udgøres af nobilis men derudover dyrkes silkefyr, grøn, blå- og gulcypres, buksbom, kristtorn.

Afsætning

I begyndelsen var afsætningen af juletræer og pyntegrønt baseret på detailsalg direkte fra gården. I dag afsættes størstedelen af juletræer og pyntegrønt til udlandet gennem Skovdyrkerne.

Detailsalget er dog blevet en tradition og fortsættes fordi det giver mange hyggelige stunder. Især i de sidste weekender op mod jul er der fornuftig afsætning og hvert år sælges 400-600 træer fra gårdsalget.

Strategi i produktionen

Nicheproduktionen med forskellige arter er spændende, men også et strategisk valg, der spreder afsætningsrisikoen.

Derudover er strategien i produktionen, atkapitalinvestering i produkterneskal minimeres mest muligt. Derfor er alle juletræer på ejendommen fra egen planteskole, hvor den største udgift er tiden der lægges i arbejdet.

I den nærmeste fremtid er det også en målsætning at hele produktionen af nordmannsgran juletræer Global GAP certificeres.

Redaktøren|RFN

02.11.2011

Kilde: SkovdyrkerenNr. 1, December 2010.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne