Hvilken plantestørrelse man vælger kan afhænge af mange ting. Generelt kan man sige at en stor 2/2 plante, bliver hurtigere til et juletræ end en 2/1 eller 3/0, men dette er dog forudsat, at den får en god start, ellers bliver den indhentet og overhalet. Erfaringer på lokaliteten, forårs- /efterårsplantning og nedbør er ting, der skal overvejes ved valg af plante størrelse.

Nyplantning

Ved ny etablering af juletræskultur på agerjord eller i skov, skal man som udgangspunkt have et jævnt areal som plantemaskinen kan køre på. På markjord kan der med fordel plantes i stubben, da det holder på jorden i tilfælde af, at det er fugtigt. Arealet skal være holdt så rent som muligt før plantning, når der kommer planter i jorden, begrænses mulighederne for renholdelse de kommende år.

Undersøg arealet for våde lavninger og områder, der kan komme frostskader. Nordmannsgran er følsom overfor sen forårsfrost og områder, hvor den kommer til at stå i vand.

Beslut fra start om produktionsmålet er store træer eller små træer og vælg en planteafstand derefter. Det anbefales, at holde en afstand på mindst 1 m, aht. rækkegående maskiner.

Vælger man at anlægge kulturen uden spor, for at lægge dem ind senere, skal man være opmærksom på, at det kan besværliggøre nogle opgaver, bla. bekæmpelse af skadedyr.

Langt de fleste lokaliteter skal hegnes, man skal være meget sikker i sin sag før man fravælger hegnet, da vildtbid kan gøre store skader i en nyplantet kultur.

Planlæg fra start hvordan de færdige juletræer skal komme ud af kulturen, hvor skal pallerne stå, hvor skal lastbilen læsses. Eksportbilerne forlader nødigt asfaltvej.

Omlægning af areal

Efter sidste høstår vil man stå tilbage med en række usolgte træer, som skal fjernes fra arealet. Den mest effektive metode er at køre en grenknuser hen over de resterende stående træer, som knuses sammen med støddene (=stubbene) fra de skovede træer. Stød og træer knuses ned i niveau med jorden, eller lidt under.

Herefter foretages en eller flere bredsprøjtninger af arealet afhængig af, hvornår man genplanter.

Arealet kan genplantes med maskine enten forår eller efterår. Har man haft problemer med ukrudt, anbefales en efterårsplantning, efter flere sprøjtninger henover sommeren.

Endelig er håndplantning i de gamle stødrækker en mulighed.

Indplantning

(Indplantning vil sige at der plantes nye træer ind i kulturen lige så snart der opstår et hul efter et fældet træ). Fordelen er at man hele tiden vil få en løbende produktion på arealet, og udbyttet er i teorien højere. De nye planter vil vokse op i et mere beskyttet miljø, hvor især lævirkningen fra nabotræerne er god. Den rationelle løsning er, at høste over en periode på 3-4 år, og derefter lave et helt nyt kulturanlæg.

Ulemperne er, at man skal lave håndplantning, som er dyrere end maskinplantning. Den efterfølgende drift vil desuden blive meget mindre rationel, da man ikke kan lave en ensartet behandling af kulturtræerne. Gødskning kan ikke gøres optimalt for det enkelte træ med maskine.

Renholdelse foregår med rækkegående maskiner eller portaltraktorer, det er svært at lave en rationel bundklipning, da maskinen skal over hele arealet hvert år. Topskudsregulering og bredderegulering bliver også mere tidskrævende fordi træer af samme størrelse står mere spredt.

Endelig vil plantematerialet i større eller mindre grad være forskelligt fra år til år. Det vil også besværliggøre visse plejetiltag, der er afhængig af udspringstidspunkt, væksthastighed eller gødskningsbehov.