I midten af billedet ses en dominerende og langgroet nobilis, som producerer usalgbare grene langt over 1 meter. Træet bør fjernes ved førstkommende tynding.

Nobilis klippegrønt skal være kort og tæt. Ikke alle træer producerer denne vare. I alle unge bevoksninger findes dominerende træer, som vokser hurtigt både i højden og drøjden. Disse dominerende træer producerer lange og gennemsigtige grene som er usalgbare. En lang gren er længere end 90 cm.

På denne tid af året, hvor træerne har afsluttet årets vækst er det nemt at spotte disse langgroede individer og konstatere hvor megen vokseplads de optager i forhold til de mindre træer, som producerer en kort og tæt vare. Efter klipning i oktober og november er synsindtrykket altid, at der er nogenlunde plads i bevoksningen selv om de store dominerende træer slider på naboerne.

Hvis man selv tynder sine bevoksninger kan man lige så godt her inden klipning fælde de uønskede træer da der ikke er salgbart grønt på dem alligevel. Oftest drejer det sig ikke om ret mange træer – nogle få procent og det pynter virkelig på bevoksningen at de kommer væk.

Tynder man sine bevoksninger til flis bør man mærke de dominerende og langgroede træer med spray eller ridsekniv, så man er sikker på at de kommer ud af bevoksningen ved næste tynding.

Ved en gennemgang af bevoksningen støder man ofte på enkelte træer med gulspidssyndrom. Alle nye nåle bliver gule i spidsen i løbet af sensommeren. På de gamle nåle falmer den gule farve så de nu er brune. Skaden opstår hvert år og er formodentlige genetisk betinget. Træer med gulspidssyndrom skal også mærkes eller fældes.

By: Ulrik Kragh Hansen

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Ulrik Kragh Hansen