Disse gode råd gives af chefkonsulent Søren Hjorth, Økonomi Virksomhedsledelse, i landbrugets rådgivningstjeneste (SEGES).

Hvordan kan man sikre sig, at man kun kommer til at betale den skat man skal, og på det rette tidspunkt?Det kan man – langt hen ad vejen – gøre ved at lægge en skattestrategi.

Skattestrategien vil variere fra landmand til landmand. Det skyldes, at strategien for betaling af skatter skal tage udgangspunkt i den enkeltes faktiske aktuelle situation, kombineret med vedkommendes planer for fremtiden.

Skattestrategien vil også afhænge af, hvor landmanden/skovejeren er henne i sit ”livsforløb”. Den vil typisk ændre sig over tid – fra etableringsfasen henover driftsfasen til afviklingsfasen.

Skattesatser

Det danske skattesystem er kendetegnet ved, at der er stor forskel på skattesatserne.

Skatteoptimering

Det er vigtigt, at skattebetalingen bliver mest hensigtsmæssig, dvs. at der kun betales den skat, der er nødvendig, og at skattebetalingen sker på det mest hensigtsmæssige tidspunkt. Det kaldes ”skatteoptimering”.Når man skatteoptimerer, tager man selvfølgelig højde for ovennævnte store forskelle i beskatningen af de forskellige typer af indkomster.

Man forsøger også at tage højde for, hvordan fremtidens skattesatser vil udvikle sig. Et godt eksempel på, at der over en forholdsvis kort årrække kan ske store ændringer i skattesatserne, er marginalskatten på kapitalindkomster (ejendomsavancer mv.), hvor der fra 1993 til 2015 er sket et fald på 26 procentpoint fra ca. 69 % til ca. 43 %.

Ved skatteoptimering vurderer man også, om man kan udskyde beskatning af overskud og kapitalgevinster til et senere tidspunkt. Skatteudskydelse er jo reelt et udtryk for, at man opnår et rentefrit lån fra det offentlige uden at skulle stille sikkerhed.

Alle, der arbejder professionelt med land- eller skovbrug, bør have en skattestrategi. Det gælder såvel landmanden eller skovejeren med en stor produktion som deltidslandmanden og den mindre skovejer eller juletræsproducent.

Det må anbefales, at den i et eller andet omfang nedfældes skriftligt. Strategien bør løbende revurderes og eventuelt ændres. Som minimum bør den i hvert fald tages op til drøftelse i forbindelse med den årlige gennemgang af skatteregnskabet.

Gode råd om skattebetalingen

Kontakt din økonomikonsulent for at få bistand til udarbejdelse af en personlig skattestrategi.

phi@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne