Jyske Vestkysten kan den 2. oktober berette følgende: ’Naturstyrelsen skaber efter 100 år med beplantning igen sandflugt i Grene Sande. 69 hektarer er fældet og en klit blotlagt til sand. Målet er et mangfoldigt dyreliv og en varieret natur.’

Grene Sande er en del af Gyttegård Plantage på 430 hektar. Det er en af de såkaldte Københavnerplantager, som blev etableret for omkring 100 år siden for at lægge en dæmper på sandets flugt.

Men nu skal sandet flyve igen, og det er godt på vej. For Naturstyrelsen har nemlig skrabet foreløbig en hektar fri for jord og blotlagt en tidligere sandklit. Over de seneste fire år er der desuden fældet 69 hektar skov med henblik på at få det tidligere hedelandskab tilbage.

Til Jyske Vestkysten forklarer naturvejleder og skovfoged, Claus Simonsen: ’Målet er at få flere arter til at trives her – og at skabe en varieret natur. Insekterne og planterne er allerede i sandklitterne og kan derfor sagtens flytte og gøre plads til mere. I begyndelsen skal naturen hjælpes på vej. Således skal sandet harves, så rødderne slipper sandet, og det bliver holdt åbent’.

Vi må formode, at stillingerne som læplantningskonsulent snart vil stå vakante.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne