Gødningsreglerne for skovejere over 10 hektar ændres. Reglerne ser nu ud til at blive mere spiselige for skovejere i 2023.

Indtil nu har der været lagt op til, at skovejere med mere en 10 hektar skov, hvor der praktiseres skovdrift, skulle være i gødningsregister og lave gødningskvoteberegning og gødningsregnskab. Det har vi tidligere skrevet i medlemsbladet Skovdyrkeren.

Men nu lægges der op til, at de regler lempes, sådan at ejeren ikke skal i gødningsregister. Dermed er reglerne tilbage på sporet, hvor de tidligere har været.

Ændringerne kommer, efter at Skovdyrkerne og Dansk Skovforening har været i dialog med Landbrugsstyrelsen for at komme igennem med en ændring af reglerne for gødningsregisteret.

Skovejere, der ikke skal bruge gødning, kan nu frit vælge afgrødekode 580 ”Anden skovdrift” som ikke har gødningsnorm. Dermed kan man nu som skovejer undgå gødningsregnskab, hvis det samlede areal med gødningsnorm er under 10 hektar.

Ny bekendtgørelse

Hvis du som skovejer skal anvende gødning i skoven, har arealerne forsat gødningskvote (Det er afgrødekode 581).

Som ejer har du mulighed for at være i gødningsregister, hvis der er behov for afgiftsfritagelse på gødning til nobilis-produktion på over fem hektar.

De nye ændringer er lagt frem i forbindelse med den ny gødningsbekendtgørelse, som er i høring i sommer.

Skovejere fritages for nul-indberetning

Også for brugen af kemi er der ændringer på vej. Skovejere slipper nu for at indberette et eventuelt nul-forbrug af pesticider i Miljøstyrelsens IT-system.

Det følger af, at der 1. juli trådte en ny sprøjtejournalbekendtgørelse i kraft.

Nu er det kun jordbrugere og skovejere, der anvender pesticider, som skal indberette oplysninger i Miljøstyrelsens IT-system SJI. Bruger man ikke pesticider, skal man ikke indberette.

Det oplyser Miljøstyrelsen i en meddelelse.

Tidligere var det sådan, at alle ejendomme med et dyrkningsareal på 10 hektar eller større, inklusive skovarealer, skulle indberette sprøjtejournal.

Indberetningspligten var også gældende, selvom man ikke havde brugt pesticider – der var krav om nul-indberetning. Men det er altså ændret nu.

Nu gælder det, at hvis man benytter pesticider som skovbruger, er man ligesom øvrige jordbrugere fremadrettet også pligtig til at indberette pesticidforbrug i systemet SJI. Definitionen af skov fremgår af bekendtgørelsen.

Læs mere i næste nummer af Skovdyrkeren og se mere via linket her

jma@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne