Hvem kan deltage?

Alle der driver landbrug, skovbrug eller dambrug i Vejle Ådal og langs kysterne af Vejle Fjord inviteres med til mødet.

Se herfor atlæse pressemeddelelse.

Hvor foregår mødet?

Mødet finder sted d. 31. marts på Vingsted Hotel Konferencecenter fra kl. 19.00 – 21.30.

Med Venlig Hilsen

Vejle Kommune, Teknik Miljø

By: JTE

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne