Som en del af planen skal et nyt og moderne anlæg til biomasse erstatte Dalum Kraftvarme, som årligt omsætter cirka 100.000 tons bæredygtig flis fra primært fynske skove til fjernvarme.

Den nye effektive biokedel på Havnegade vil kun køre i de koldeste måneder og vil omsætte 150-200.000 tons bæredygtig flis til cirka 150 MW fjernvarme. Forventningen er, at den øgede mængde flis primært skal leveres fra lokale skove.

Brugen af lokal flis giver mulighed for at opretholde den veletablerede forsyningskæde til glæde for de lokale skovejere.

Det nye anlæg vil også kunne afbrænde andre typer biomasse, som eksempelvis er skabt af affald fra fødevareproduktionen.

Flisen bliver en del af en større portefølje af forsyningskilder. Fynsværket vil udskifte kullene med varmepumper, flisanlægget, anvendelse af overskudsvarme, elkedler og et stort damplager samt en smule gas.

Fjernvarme Fyn bliver dermed et godt eksempel på, hvordan anvendelsen af forskellige teknologier kan supplere hinanden. Når der er overskud af el fra vindmøllerne kan de gemme energien i deres damplager, og når vinden ikke blæser kan fliskedlen dække behovet sammen med varmepumperne.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne