I aften afholdes det første af en række medlemsarrangementer i foreningen. Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland vil med en serie af medlemsarrangementer sætte fokus på aktuelle faglige emner.

Ved hvert arrangement vil derdesuden være et indlæg om sydsvensk godsskovbrug – af foreningens nye skovrider Jakob Svendsen-Tune.

Medlemmer af foreningen modtager direkte invitation til det lokale arrangement, så hold øje med indbakken. Kontakt foreningen, hvis invitationen ikke er nået frem. Alle medlemmer er velkomne.

Tid, sted og emner:

19/4: Thy (Vildsund)- Sydsvensk godsskovbrug, Flisproduktion i Thy/Hanherred og Mors, Markedssituationen for juletræer

26/4: Himmerland (Volsted)- Sydsvensk godsskovbrug, Egedyrkning på fransk

28/4: Kronjylland (Randers) – Sydsvensk godsskovbrug, Askesyge – hvad gør vi nu?, Skovrejsning – nye muligheder

2/5: Djursland (Koed) – Sydsvensk godsskovbrug, Skovrejsning og grundvandsbeskyttelse

3/5: Vendsyssel (Brønderslev) – Sydsvensk godsskovbrug, Skovdyrkning og klimaforandringer, Askesyge – hvad gør vi nu?

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne