De fleste ejendomme rummer lysåbne arealer i form af heder, overdrev, enge og vildtagre. En del af disse er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3, mens andre dyrkes for forbedre fødegrundlaget for områdets dyreliv. Men et velplejet §3 areal kan booste fødegrundlaget yderligere og så giver det plads til at du kan se skoven for bare træer.

Skovdyrkerne har en række værktøjer, der kan hjælpe dig som lodsejer med at pleje de lysåbne arealer, så de ikke gror til i skov og krat. Værktøjskassen desuden netop udbygget efter at Skovdyrkerne deltog i Skovskolens Naturforvaltningskonference i Nødebo i slutningen af september. Her var naturforvaltere fra kommuner og stat, samt naturplejere og forskere samlet for at dele den nyeste viden indenfor naturforvaltning, -restaurering og -pleje af især de lysåbne arealer.

Overvejer du at give dine lysåbne arealer et løft, så tøv ikke med at tage fat i Skovdyrkerne. Vi kan blandt andet hjælpe dig med at rydde opvækst, etablere græsning, pleje eller restaurerer søer, vandløb og vådområder… og ikke mindst hjælpe dig med at søge de nødvendige tilladelser og tilgængelige tilskud.

Kbh@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne