Magnesium er et makronæringsstof, og træernes behov for Mg udgør ca. 10% af træernes behov for N. Mangel på magnesium forekommer på de ringere jorde i Midtjylland, men opstår ellers ofte som resultat af et højt indhold af Ca, K eller N i jorden. Det høje indhold af de øvrige næringsstoffer kan bevirke, at træet mangler Mg, skønt jorden indeholder rigeligt. Det samme kan ske ved tørke, eller hvis jorden er meget våd.  Endelig vil for høj pH (>7) og for lav pH (<5) gøre magnesium mindre tilgængeligt for planterne.

Symptomer

Magnesium transporteres let fra ældre til yngre nåle på træet. Ved mangel fører forårets vækst til, at de ældre nåle tappes for Mg. Årsskudene vil derfor se friske ud, mens nålespidserne på de ældre nåle gulfarves med en skarp overgang mellem det grønne og det misfarvede. Det er netop den tydelige overgang fra den grønne til den gule del af nålene, der adskiller symptomerne på magnesium-mangel fra kalium-mangel, der ellers også farver de ældre nåle gule.

Ved kraftig mangel på Mg bliver gamle nåle brune i spidserne, men de forbliver grønne ved nålebasis.

Magnesium-kredsløbet

Mg tilføres naturligt ved jordens forvitring samt via tilførsel af havsalte fra luften. Tilførelsen fra luften er størst tæt på havet og mindst i eksempelvis Midtjylland, hvor jordens potentiale desuden er lille. Tilførelsen af Mg fra luften udgør normalt 2-4 kg/ha/år. Afhængigt af jordtype kan forvitringen bidrage med ca. samme størrelsesorden. Ved juletræshøsten fjernes 40-60 kg/ha. Udvaskningen varierer mellem 1 og 19 kg/ha/år. I gennemsnit optager juletræerne 5,5 kg/ha/år.

Forebyggelse og afhjælpning

Mangel på Mg kan afhjælpes med specialprodukter som kiserit (MgSO4), ’SoluMag®’ eller MgO. Doseringen skal afpasses til jordens Mg-tal og K-tal med en maksimal udbringning af 50 kg Mg/ha pr. gang. På Mg-fattige juletræsarealer, hvor pH samtidig er lav, kan der også anvendes det relativt magnesiumrige dolomitkalk, der frigiver næringsstofferne langsommere. Den løbende forebyggelse sker ved at vælge gødningstyper, der er afbalanceret mht. Mg-indhold og de øvrige  næringsstoffer.

Erfaringer har vist, at mangel i starten af vækstsæsonen kan forebygges ved bladgødskning i starten af skudstrækningen med fx 1-2 kg magnesiumsulfat og 0,1 kg kalksalpeter i 100 ltr. vand.