Ca. 35 medlemmer fra begge foreninger havde afsat aftenen til at høre om aftenens tema – hvordan ser det moderne juletræ ud og hvordan produceres dette optimalt?

Der blev holdt indlæg om den optimale kulturstart, overvejelser vedrørende proveniensvalg, vækstreguleringsstrategi samt hvordan man i fremtiden bør tage ud i kulturen.

Konklusionen blev, at det smalle etagerede juletræ er kundernes ønske. Derudover er der flere fordele ved et smalt træ – det kan produceres på kortere tid, der kan være flere på pallerne, hvilket gør at oparbejdningsomkostningerne bliver mindre.

Hjorthede Planteskole fortalte om, hvordan man på deres planteskole bestræber sig på at hjælpe kunden til den optimale kulturstart. Der var ligeledes deltagelse af SEGES, der informerede om Mark-Online samt Farm-tracking. Begge dele er digitale hjælpemidler, der i fremtiden kan hjælpe juletræsproducenten til at imødegå de øgede dokumentationskrav fra myndighedernes side.

Fra foreningernes side blev der informeret om, hvordan man ser markedssituationen pt.

Efter markvandringen var der mulighed for at se på varesortiment fra HD2412 samt Sorring Turboroller.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne