Tag med din lokale skovdyrkerforening på markvandring i juletræerne. Vi garanterer en spændende eftermiddag og aften, med inspiration og gode snakke med andre juletræsproducenter.

I år besøger vi Ry Nørskov, som dyrker juletræer på 120 ha. Skovfoged Bo Simonsen vil vise rundt og fortælle om strategi og målsætning for produktionen herunder hvilke metoder der benyttes; fra kulturetablering til salg for at skabe et konkurrencedygtigt produkt.

Program:

17.00 – 18.30 Markvandring – Målsætning og strategi | Kulturmetode og pasning | Proveniensvalg

18.30 – 19.30 Opfølgning: Spørgsmål ogMarkedsforventninger

19.30 – 20.00Der serveres pølser og brød samt øl/vand.

Mødested: Langebakke 3, 8680 Ry

Tidspunkt:Den19. maj 2022 – kl. 17.00 til 20.00

HUSK at tilmelde dig til kontoret på tlf.: 96101096 eller mail: tilmelding.vest@remove-this.skovdyrkerne.dk

Vi ser frem til en rigtig spændende eftermiddag/aften.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne