Torsdag den 4. september var der markvandring hos juletræsproducent Kristian Rasmussen ved Gl. Rye.

I alt 65 medlemmer var mødt frem til aftenens program, som var tilsmilet af et rigtig flot vejr.

På et af de første punkter fortalt skovfoged Bent W. Nielsen om en klippebevoksning af nobilis. I en længere årrække yder sådan en bevoksning et pænt dækningsbidrag. Ikke nær så meget som en juletræsproduktion for tiden giver, men meget mere end en almindelig vedproduktionsbevoksning. I forhold til juletræsproduktionen så giver en nobilisbevoksning mulighed for en oplevelse af skov og da den ikke behøver at være hegnet, så er der også nogle jagtmæssige muligheder, som ikke kan forenes med juletræsproduktion.


Efter et par års pause er det tid til at klippe nobilisbevoksningen igen
Efter et par års pause er det tid til at klippe nobilisbevoksningen igen

Juletræsproduktionen på ejendommen er intensiv. Udover den basale gødskning og renholdelse så arbejdes der målrettet med at styre topskudslængde samt med at reparere og forme i relevant omfang. Det giver en høj udbytteprocent og en god kvalitetsfordeling.


Skovfoged Mikkel Gandrup omtalte og foreviste nogle af de forskellige plejetiltag.
Skovfoged Mikkel Gandrup omtalte og foreviste nogle af de forskellige plejetiltag.

Sidste punkt på selve markvandringen var markering og prisfastsættelse, hvilket altid har en bred bevågenhed.


Dejligt, at Kristian Rasmussen havde plads til mange biler på parkeringspladsen
Dejligt, at Kristian Rasmussen havde plads til mange biler på parkeringspladsen

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne