Omkring 140 personer deltog i arrangementet. Christian Bruun, som administrerer Løndal Skovbrug, gav en kort orientreing om stedet.

Produktionen af juletræer er en meget væsentlig driftsgren og denne produktion er i disse år udfordret som følge af ubalancen mellem udbud og efterspørgsel. Man lægger på stedet meget vægt på, at producere træer af en høj kvalitet. Det øger muligheden for en tilfredsstillende afsætning .

En stor deltagelse var ventet, og derfor var det på forhånd planlagt, at forsamlingen skulle inddeles i tre grupper ved rundgangen til de tre temapunkter. Det gav en meget bedre mulighed for, at alle kunne se og høre, hvad der blev fremvist.

Et punkt drejede sig om gødskning. Løndal har gennem nogle år indfaset brug af organisk gødning i stort omfang i produktionen af juletræer. I sammenligning med kunstgødning giver den organiske gødning en langsommere frigivelse af de udbragte næringsstoffer. Så til trods for en langt lavere kvælstofudbringning giver den organiske gødning en fin farve på juletræerne. Supplerende næringsstoftilførsel og farvegødskning kan stadig være nødvendig.

Driftsleder Peter Rasmussen fortæller om forsøg med organiske gødning

Et andet punkt var proveniensvalget. I en kultur, hvor der var plantet to forskellige herkomster, fremgik det tydeligt, hvor stor forskel herkomsten kan afstedkomme i forhold til træernes udvikling. Der var en god debat om fordele/ ulemper ved hurtig eller langsom vækst i træerne. Produktionsstrategi hos den enkelte producent skal tænkes ind i valget af herkomst.

Nikolaj fortæller om forskellige herkomster af nordmannsgran

Sidste stop på markvandringen viste tilklipning af træer for at opnå den ønskede kegleform. Snakken på punktet viste at der er mange principper og metoder (religioner). Også at der skal være plads til afvigelser fra det princip, som nu måtte være valgt. Træerne udvikler sig simpelthen så forskelligt, at det er næsten umuligt 100 % at forfølge ét bestemt princip.

Bjarne demonstrerer bund-og breddetilklipning

Aftenen blev sluttet af ved den store grill, som Løndal havde tændt op i, og der blev serveret grillpølser, kartoffelsalat og øl og vand.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne