Årets markvandring blev afholdt ved Else og Christian Westh Andersen, Krogager Skovbrug. Foruden en introduktion af ejendommen og dens kulturer gennemgik juletræsskovfoged Johann Holm Jacobsen driftsteknik for mellemaldrende bevoksninger. Han kom omkring brug af jordbundsprøver, gødskning, stabklipning, sprøjtning, formklipning og topskudsregulering.

Ligeledes blev alt fra kulturanlæg til salgsklargøring drøftet. Afslutningsvis kom Johann omkring markedsforventninger for 2016,- herunder krydret med friske indtryk fra en studietur til Sauerland i sidste uge.

Nærmest traditionen tro afsluttedes aftenen med pølser og vand under kyndig ledelseaf formanden (Per Kamp).

Selv om der gik et par timer tabt i kulturen derhjemme, fik de fremmødte i høj grad inspiration med hjem til at forsætte det gode arbejde.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne