Skanderborg Fjernvarmeværk er aftager til en del af den flis, som Skovdyrkerne Midt producerer og afsætter forvores skovejere. Torsdag eftermiddage havde 30 medlemmer taget imod foreningens invitation til, atse hvad der sker, når medlemmernes flis ankommer til fjernvarmeværket.

Første del af arrangementet var en rundvisning på varmeværket. Når en lastbil med flis ankommer til varmeværket, indvejes den, der tages en prøve af flisen til bestemmelse af vandindhold og tørrumvægt, og flisentippes derefter ned i opbevaringsgraven. Herfra kranes flisen til et madeanlæg, hvorefter flisen bliver ført ind i kedlen. Her forbrændes flisen og til slutføres den overskydende aske væk.

Efter rundvisningen præsenterede foreningensflisansvarlige medarbejdereet oplæg, hvor de redegjorde for prissætningen af flis. Værdien af flis afhænger afflisens energiindhold. Energiindholdet bestemmes ud fra flisens tørrumvægt og flisens fugtindhold. Fældetidspunkt og vejrforholdene i perioden fra skovning til flisning er afgørende for fugtindholdet. Træart og vækstbetingelser er af betydning for tørrumvægten. Generelt afregner hårde træarter bedre end lettere arter, ogtræ som har vokset langsomt afregner bedre end flis fra træer som har haft mulighed for hurtig vækst. Både fugtindhold og tørrumvægt bestemmes præcistpå varmeværket, hvorefter prisen fastsættes. Som det måske fremgår,er det til gengæld forbundet med nogen usikkerhed når skovfogeden bliver bedt om at give et estimat på afregningsprisen, eller når der afgives en fast pris til et medlem.

Skanderborg Fjernvarmeværk stod for en let forplejning. Vi takker mange gange, fordi de ville vise os omkring og være værter til et spændende arrangement.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne