Natuglen mangler naturlige redehuler, og arten er i tilbagegang. Det problem hjælper Skovdyrkerne nu med at løse. Fremover får de danske natugler adgang til 250 nye redekasser. De nye natuglekasser er blevet til i samråd med Dansk Ornitologisk Forening.

– Vi har fået produceret 250 natuglekasser. Kasserne fordeles til de fem skovdyrkerforeninger. Det betyder, at 50 skovejere i hver forening kan få en gratis uglekasse til egen skov.

– Kasserne uddeles efter først-til-mølleprincippet. Derfor skal man kontakte hovedkontoret i sin lokale skovdyrkerforening, hvis man vil have fingre i en af de 50 gratis kasser i hver forening, siger Casper Pleidrup, forstfuldmægtig hos Skovdyrkernes sekretariat og ansvarlig for projektet.

Gedigne materialer

Kassernes materialer og dimensioner er valgt på baggrund af anbefalinger fra Dansk Ornitologisk Forening. – Vi får kasserne fabrikeret på Grønagergård Savværk ved Gjern. Kasserne produceres i kraftige dimensioner af certificeret lærketræ og douglas. Træet er skovet hos medlemmer af Skovdyrkerne, siger Casper Pleidrup.

Kasserne hjælper helt enormt meget

Natuglen er en typisk hulruger. Den skal finde gamle hule træer for at yngle. En stor begrænsning for natuglens udbredelse er manglen på gamle træer med naturlige redehuler. Derfor vil de nye kasser have en markant effekt.

– Det hjælper helt enormt meget, at der nu kommer 250 ekstra redekasser fordelt over det meste af landet. Med de ekstra kasser vil artens ynglemuligheder blive meget bedre på landsplan, siger Klaus Dickmann, der er artsspecialist hos DOF indenfor de fleste uglearter.

Du kan også læseom de nye uglekasser i nyeste nummer af Skovdyrkeren, somudkommer i dag.

jma@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne