Omverdenen stiller øget krav om bæredygtig skovdrift og tillæggene for certificeret træ er steget kraftigt det seneste år. Det har naturligvis medført en stigende interesse fra skovejerne om at få certificeret deres skov.

Formålet med arrangementet er at klæde vores medlemmer bedst muligt på til at tage en beslutning om certificering kunne være noget for dem. Vi vil fortælle hvad certificering er, hvilke hensyn der skal tages i driften, hvordan man bliver certificeret, lidt om økonomien og så vil vi se på nogle praktiske eksempler i skoven.

Stilde Plantage er en ejendom på ca. 473 ha der har været certificeret i mere end 10 år, og certificeringen er i dag en integreret del af driften.

Den nye PEFC standard gør det nemmere for mindre skovejere at blive certificeret og med øgede tillæg for certificeret træ kan det nu også være interessant for mindre skovejere at blive certificeret. Arrangementet er derfor interessant uanset om du er lille eller stor skovejer.

Vi mødes i Stilde Plantage ved ”savværkshuset” på Adserbølvej 14, 6650 Brørup Kl. 17 hvor foreningen servere lidt at spise og drikke, hvorefter vi fortæller om certificering og kigger på nogle konkrete eksempler i skoven. Vi forventer arrangementet slutter ca. kl.20:00.

Tilmeldingsyd@remove-this.skovdyrkerne.dk eller tlf. 7586 7388 senest torsdag d. 15. september.

Med venlig hilsen

Skovdyrkerne SYD.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne