Vi kan i dette efterår byde på den traditionelle markvandring og sorteringsmøde i juletræerne, samt et natur, skov og vildtarrangement med fokus på at skovrejsning ogvildtforvaltning på tværs af flere mindre ejendomme.

Du kan læse mere om arrangementer via nedenstående link.

Markvandring og sorteringsmøde i juletræerne

Medlemsarrangement: Vildt, skov og natur

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne