Formålet med at bekæmpe ukrudt er:

– dels at forhindre de mekaniske skader, som ukrudtet forvolder på træerne i form af slid og beskygning

– dels at sikre optimale vækstbetingelser for træerne uden konkurrence om vand og næringsstoffer fra ukrudtet

Generelt kan metoderne til ukrudtsbekæmpelse inddeles i:

Bemærk at ordvalget nu har ændret sig fra ‘ukrudtsbekæmpelse’ til ‘renholdelse’ – dette er helt bevist, ud fra en betragtning om, at det er lettere (og dermed også billigere) at holde rent frem for at gøre rent.

Generelt

I kulturens første år kan renholdelse foregå bredt over arealet med eksempelvis en strigle.

Senere foregår renholdelsen med enten rækkegående maskine eller portaltraktor, der kan behandle flere rækker ad gangen.

Det er vigtigt, at man allerede ved anlægget af sin kultur tager hensyn, der gør det muligt at renholde mekanisk (eksempelvis plads til at vende portaltraktor, fjernelse af gamle stød og lign.) 

Redskaberne der anvendes kan være harve, fræser eller klippe-agregat – alt efter jorden og ukrudtets beskaffenhed.

Endelig må man ikke glemme leen og kratrydderen til mindre holme af ukrudt – eller den mindre juletræsdyrker, der selv har tiden.

Renholdelse ved hjælp af får

Det mest udbredte i den forbindelse er renholdelse ved hjælp af får. Der bruges dyr af Racen Shropshire. Det er vigtigt at holde sig for øje, at man ikke bare sætter et antal dyr ind i sin juletræskultur og så lader dem gå og passe sig selv. Dette vil ganske givet medføre skader på træerne.

En velegnet metode er at sætte et stort antal dyr ind i en kort periode – og når så ukrudtet er spist, flyttes dyrene til et andet areal.  Metoden kræver dels alternative arealer, dels et større antal dyr – og så skal de tilses dagligt.

Der bør ikke gå får i kulturerne under og lige efter udspring, da dette skader de nye meget sprøde skud.

Har man dyr i forvejen, kan det være en god idé at renholde sine kulturer på denne måde, men hvis man ikke har erfaring med dyrehold, skal man sætte sig grundigt ind i arbejdsbyrder, ansvar og andre relevante forhold vedrørende pasning, dyrlæge, vinterforhold og meget mere, inden man kaster sig ud i at renholde sine juletræer med dyr.

Der er også mulighed for at anvende andre dyr som høns, gæs og heste til renholdelse, men også her skal man gøre sig behovet for tilsyn og pleje op, inden man går i gang.  Det er også meget vigtigt at holde øje med dyrenes føde-preferencer – særligt i starten – da ikke alle dyr og individer har de samme ønskede livretter.